Brexit dokumentaren anbefales

brexit-logo

Jeg vil sterkt anbefale deg å se filmen Brexit, som er en dokumentar om Storbrittanias forhold til EU. Innholdet er svært relevant også for oss i Norge siden EU har stor makt over Norge gjennom EØS-avtalen. Filmen er gratis og produsenten oppfordrer flest mulig til å se den for eksempel på Youtube. Link til filmen finner du her.

I denne dokumentaren lærer du om hvordan EU er konstruert. EU-parlamentet kan for eksempel ikke foreslå nye lover eller foreslå å fjerne gamle lover. Siden et parlaments oppgave normalt er å ha ansvaret for lovgivning så kan man si at europeerne er blitt utsatt for lureri. Stemmeretten man trodde man hadde er nærmest blitt svindlet bort. Du lærer om den enorme mengden lover og reguleringer som EU produserer hvert år. Filmen viser også hvordan EU-medlemskapet har påvirket næringslivet i Storbrittania. Britiske fiskere har for eksempel blitt betalt store summer av skattebetalernes penger for å hogge opp båtene sine slik at kvotene overlates til store utenlandske rederier.

Alt tyder på at EU er blitt konstruert for å frata innbyggerne makt og sentralisere makt i færre hender. Man kan ikke tolke organisasjonsstrukturen på en annen måte. Jeg stemte ja til EU i 1994 og trodde EU var konstruert for å øke friheten og gjøre livet enklere for folk. Europeere skulle kunne bosette seg og arbeide hvor de ville i Europa. Det fremsto som et flott initiativ. Men saken er at vi kunne oppnådd alle fordelene med bilaterale avtaler. Det var ingen grunn til å ansette byråkrater med enorme lønninger og bygge fancy bygg for EU-ministerier i Brüssel. Landene som var enige om de gode formålene kunne enkelt ha vedtatt å åpne for innvandring fra de respektive landene og senke tollavgiftene. Men neida, i stedet skulle det bygges opp en elite som detaljregulerer alt og styrer hele Europa fra Brüssel. Det nazistene ikke klarte å oppnå med voldsmakt skulle man oppnå med demokratiske virkemidler i stedet.

23. juni 2016 skal Storbrittania avholde en folkeavstemning om Storbrittania skal forbli i EU eller forlate unionen. Hvis du kjenner noen som har stemmerett i Storbrittania, så kan det være en idè å tipse de om Brexit-filmen og oppfordre de til å stemme for et brudd med EU. EU-tilhengerne bruker friheten til å bosette seg og arbeide fritt innen hele EU som argument for å bli i EU. Velgerne skal nærmest ta stilling til å velge mellom bevegelsesfrihet eller lokal selvråderett.

Jeg stiller meg spørsmålet om hvordan vi i Norge bør forholde oss til EU. I dag har vi en EØS-avtale som forplikter oss til å betale EUs dyreste medlemsavgift pr innbygger samt å følge EUs lover og regler. Men vi har ingen representanter i EU-parlamentet, som uansett ikke kan gjøre annet enn å si ja aller nei til nye lover. Slik jeg ser det vil det beste være å si opp EØS-avtalen og jobbe for fri handel med andre stater. Bevegelsesfrihet bør det være mulig å få til uten å konsentrere makt i Brüssel. Et parti som jobber for å si opp EØS-avtalen er det nye partiet Liberalistene. Liberalistene bli stiftet i 2014 og har allerede over 1000 medlemmer. Du finner partiets nettside her. Jeg oppfordrer deg til å lese partiprogrammet og melde deg inn hvis du liker det du ser.

Be the first to comment on "Brexit dokumentaren anbefales"

Leave a comment