Hjemmeundervisning eller offentlig skole?

33500-20160606

I USA er det omtrent 1,5 millioner barn (3,4 %) som mottar hjemmeundervisning i stedet for å gå på offentlig skole. I Norge er det imidlertid bare omtrent 300 barn som mottar hjemmeundervisning. Man kan stille seg spørsmålet om hva som er årsaken til den store forskjellen i andel hjemmeundervisning mellom Norge og USA. Og ikke minst kan man lure på hva som er best av hjemmeundervisning eller offentlig skole.

Hvis andelen som hjemmeunderviser i USA og Norge var lik, så ville det vært 24.500 barn i Norge som hjemmeundervises. Det er vi ikke i nærheten av i Norge. Hvis det stemmer at det bare er 300 barn i Norge som mottar hjemmeundervisning, så betyr det at hjemmeundervisning nærmest ikke eksisterer i Norge til tross for at det er like lovlig som i USA. Vi er blant de priviligerte som har frihet til å gjøre dette valget. I Sverige, Tyskland, Nederland, Bulgaria og Hellas (m.fl.) er hjemmeundervisning strengt forbudt. Hjemmeundervisning er lovlig i omtrent halvparten av landene i Europa inkludert Danmark, Finland, Sveits, Storbrittania, Irland, Frankrike, Portugal og Italia (m.fl.).

Når det gjelder den store forskjellen mellom USA og Norge, så kan vi anta at det er kulturelt og religiøst betinget. Deltagelsen i yrkeslivet er omtrent lik i Norge og USA. I 2014 var det 65 % yrkesdeltagelse i Norge mot 63 % i USA. Brutto nasjonalprodukt pr innbygger er også omtrent likt dog noe høyere i Norge (68.000 USD pr innbygger i Norge kontra 55.000 USD i USA). Siden verdiskapningen er høyere pr innbygger i Norge så burde det være rom for at vi har mer hjemmundervisning i Norge enn i USA. Derfor kan vi anta at mange nordmenn velger offentlig skole for barna ikke fordi de må, men fordi de vil. Dette viljestyrte valget påvirkes naturlig nok av sosiale normer og livssyn.

Vi kan imidlertid ikke se bort i fra at folk flest velger bort hjemmeundervisning rett og slett fordi man ikke tenker over at det er et reellt alternativ. Manglende bevissthet om valget og manglende kunnskap om hjemmundervisning kan absolutt være en faktor som har bidratt til at så få velger dette i Norge. Hvis alle foreldre tenkte over spørsmålet og visste at hjemmeundervisning var langt bedre for barna enn offentlig skole, så ville tallene sannsynligvis vært helt annerledes. Det store spørsmålet er derfor hva som er best, og hvor stor forskjell det er mellom disse to alternativene.

Det finnes også andre alternativer i Norge som Montessoriskole og Steinerskole, men i denne artikkelen fokuserer jeg på hjemmeundervisning kontra offentlig skole. I USA er det gjort en del forskning på området, og resultatene viser utvetydig på alle områder at hjemmeundervisning er langt bedre for barna enn offentlig skole. Når det gjelder læring, så er det gjort viser forskningsresultater at hjemmeunderviste barn generelt lærer mye raskere enn og oppnår langt bedre ferdigheter enn offentlig skolerte barn. Sandra Martin-Chang ved Concordia University har gjort en studie som viser at hjemmeunderviste barn som følger et undervisningsopplegg scorer vesentlig bedre enn offentlig skolerte barn. De ligger i gjennomsnitt ett årstrinn foran de andre barna.

Et av ankepunktene kritikerne av hjemmeundervisning har kommet med er manglende sosial trening ved hjemmeundervisning. Men en av de som har forsket på sosialisering knyttet til hjemmeundervisning er Larry Edward Shyers som tok en doktorgrad i dette emnet ved University of Florida. Shyers dokumenterte at hjemmeunderviste barn sosialiserer minst like bra som andre barn og viser betydelig mindre problematisk adferd enn andre barn. Dette støtter hypotesen om at økt kontakt med foreldrene fører til raskere sosial og moralsk utvikling enn barn i offentlig skole, hvor det bare er èn voksen pr 20-30 barn.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling_international_status_and_statistics

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita

http://learninfreedom.org/socialization.html

http://www.parentingscience.com/homeschooling-outcomes.html

Be the first to comment on "Hjemmeundervisning eller offentlig skole?"

Leave a comment