Kristendommen vokser

People at the Cross of Jesus Christ

Kristendom er verdens største religion og vokser for tiden enormt raskt i store deler av verden. Det er for tiden 2,2 mrd kristne i verden, og kristne familier har et årlig fødselsoverskudd på 29,7 millioner barn. Fødselsoverskuddet betyr ikke at det fødes 29,7 millioner barn i kristne familier men at det fødes 29,7 millioner flere enn det dør i kristne familier. Det er verdens største fødselsoverskudd for verdens religioner. Til og med fødselsraten for kristne kvinner er i ferd med å bli verdens høyeste og forventes å bli verdens høyeste i 2050 dersom trenden fortsetter. Dette skyldes at fødselsraten til de andre religionene har falt kraftig de siste 25 årene mens fødselsraten til kristne kvinner har falt langt mindre og ligger på 2,6 barn pr kvinne.

Kristendommen sprer seg imidlertid ikke bare som følge av høyt fødselsoverskudd, men i tillegg kommer det enorm vekst fra misjonering. I Afrika var det for eksempel bare 8,7 millioner kristne i år 1900. Nå er det 390 millioner kristne i Afrika, og det ventes å øke til 600 millioner allerede i 2025. Konverteringsraten fra andre store religioner til kristendom er ekstremt høy i Afrika. Kristendommen har også stor vekst i Sør-Amerika og Asia.

I Kina har det vært restriksjoner på utøvelse av religion, men disse restriksjonene ble lettet på slutten av 1970-tallet sammen med økonomiske reformer. Dette har bidratt til at antall kristne i Kina har vokst fra 4 millioner i 1949 til 67 millioner i dag. I Russland var det også restriksjoner på utøvelse av religion under Sovjetunionen. Den tiden er forbi, og nå er nesten 50 % av russerne kristne. Netto konvertering fra andre religioner til kristendom ligger årlig på omtrent to millioner i Russland.

For min egen del har jeg valgt å bli med i den kristne pinsemenigheten Intro. Det er et valg jeg er veldig glad for. Jeg vil gjerne invitere alle som er nyssgjerrig på kristendommen til å komme på en gudstjeneste i Intro. Intro har siden starten i 2002 etablert menigheter i en rekke byer i Norge. Nettsidene til Intro finner du her.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Major_religious_groups#Largest_religions

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_population_growth

 

Be the first to comment on "Kristendommen vokser"

Leave a comment