Bør du fjerne amalgam fra tennene?

361141-20160531

Amalgam er en legering som ble funnet opp av briten Joseph Bell i 1812, som laget en “sølvpasta” bestående av kvikksølv og gamle sølvmynter. Amalgam består av 50 % kvikksølv, 22-32 % sølv, ca 14 % tinn og 8 % kobber samt noen andre metaller. Bell foreslo at “sølvpastaen” kunne egne seg som et tannfyllingsmateriale, og i 1833 ble amalgam tatt i bruk av tannleger i USA. Umiddelbart var det mange tannleger som gjorde opprør mot bruken av amalgam fordi det oppstod en rekke åpenbare tilfeller av kvikksølvforgiftning etter at man fikk fyllinger med amalgam. Tidligere brukte tannlegene gull som tannfyllingsmateriale. Så effektene av amalgam var påfallende for tannlegene.

Innen 1840 var skadevirkningene til amalgam så kjent blant tannlegene i USA at de dannet American Society of Dental Surgeons (ASDS) for å bekjempe bruken av amalgam. Medlemmene av ASDS måtte signere en èd på at de aldri ville bruke amalgam for å være medlem av ASDS. Det var imidlertid noen tannleger som så fordelen med at amalgam var langt billigere å bruke enn gull samt lettere å jobbe med. De valgte å ikke bli medlem av ASDS og hadde et økonomisk konkurransefortrinn ved å bruke amalgam i stedet for gull. Amalgam ble markedsført som “sølv-fylling” siden det inneholder 22-32 % sølv. Når kundene ble gitt valget mellom en kostbar gull-fylling eller en rimelig “sølv-fylling” valgte mange “sølv”.

Siden markedet i stor grad valgte “sølv” i stedet for gull så valgte mange tannleger å melde seg ut av ASDS for å tjene mer penger. Dette førte til at foreningen mistet så mange medlemmer at den ble nedlagt i 1856. I 1859 dannet en rekke tannleger i stedet American Dental Assosiation (ADA) som kraftig forsvarte bruken av amalgam og påstod at det var helt trygt. ADA eksisterer den dag i dag og anerkjenner fortsatt ikke noe av all forskningen som dokumenterer skadevirkningene til amalgam.

Årsaken til at amalgam er så giftig er naturligvis kvikksølvinnholdet. Kvikksølv er svært giftig og kan føre til skade på hjernen, hjertet, nyrene, en rekke kjertler samt svekke immunforsvaret og fordøyelsen. I tillegg kommer en rekke andre dokumenterte skadevirkninger som økt fare for krybbedød dersom moren har mange amalgamfyllinger. Problemet med å ha amalgam i munnen er at litt kvikksølv frigjøres hver gang man spiser eller drikker noe surt eller varmt. Dette er dokumentert gjennom en rekke forsøk. En person med åtte amalgamfyllinger får i seg i gjennomsnitt ca 10 mikrogram kvikksølv pr dag.

Jeg har selv hatt syv amalgamfyllinger som jeg fjernet i år. Jeg benyttet Ejla Avdagic i Stemlandklinikken og kan anbefale henne på det varmeste. Hun benytter spesialutstyr som friskluftmaske på pasienten og en membran som beskytter hele munnen mot forurensing mens amalgamet fjernes. Både amalgamet og nærliggende misfarging av emaljen ble fjernet raskt og effektivt.

Etter at amalgamet er fjernet er det viktig å rense resten av kroppen for kvikksølv med et egnet produkt. Det jeg benytter er Charconite fra Markus Rothkranz. Charconite består blant annet av kull og Bentonitt leire. Begge deler trekker til seg tungmetaller og andre giftstoffer og drar det med seg ut av kroppen gjennom fordøyelsessystemet.

Kilder:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/supressed_inventions/suppressed_inventions03.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgam_(dentistry)

Be the first to comment on "Bør du fjerne amalgam fra tennene?"

Leave a comment