Brexit vant! Hva nå?

bigstock--135706391

23. juni 2016 stemte 51,9 % av velgerne i Storbrittania for å gå ut av EU. Hva slags forhold Storbrittania får til EU i fremtiden er vanskelig å spå på nåværende tidspunkt. Ut fra argumentene til Brexit-forkjemperne tyder det på at Storbrittania vil velge en uavhengig modell omtrent som Sveits har valgt. Det er lite sannsynlig at Storbrittania velger å bli med i EØS siden landet da får omtrent alle ulempene ved å være med i EU uten å ha en eneste stemme i EU-parlamentet. Sveits kan vise til svært god økonomi og lav arbeidsledighet utenfor både EU og EØS til tross for at de hverken har olje- eller store fiskeressurser som henholdsvis Norge og Island har. Så Storbrittania, som dessuten har en mer geografisk uavhengig posisjon, vil nok velge samme modell for samarbeid med EU som Sveits har valgt.

En konsekvens av at Storbrittania har valgt å gå ut av EU er at det er stor sannsynlighet for at flere land melder seg ut av unionen. EU-motstandere over hele Europa arbeider nå for å avholde folkeavstemninger om å forlate EU. I følge Pew Research Center er det mest EU-motstand i Hellas, hvor færre enn 30 % ønsker å forbli i EU. Deretter følger Frankrike, hvor færre enn 40 % ønsker å forbli i EU. Dernest følger Spania, hvor færre enn 50 % vil bli i unionen. Deler av Spania vil sannsynligvis forlate EU allerede i 2017 når Katalonia og Baskerland etter sigende vil erklære uavhengighet fra Spania. Om disse nye uavhengige statene deretter vil prøve å melde seg inn i EU gjenstår å se.

En av årsakene til at EU-motstanden er så høy i disse landene er sannsynligvis den høye arbeidsledigheten. I Hellas var ledigheten i følge Eurostat på hele 23,3 % i juni 2016 mens den i Spania var på 19,9 % og 9,9 % i Frankrike. Velgerne ble i sin tid lovet gull og grønne skoger ved å stemme for EU-medlemskap, men realiteten for mange er blitt nedbemanninger og konkurser. EU har levert drøssevis av reguleringer som har kvalt bedrifter og skapt barrierer for et fritt marked. Dessuten jobber ikke EU-byråkratene gratis heller, og EU har brukt enorme mengder av skattebetalernes penger på ulike prosjekter rundt omkring i Europa. De som betaler regningen for dette er bedriftene og arbeiderne i det private næringslivet. De høye skattene og avgiftene går ut over lønnsomheten og dermed veksten i næringslivet.

En annen interessant konsekvens av at Storbrittania har valgt å gå ut av EU er at separatistbevegelsene i USA er blitt oppildnet. I Texas arbeider Texas Nationalist Movement for en folkeavstemning i 2018 slik at Texas kan melde seg ut av USA. Folkebevegelsen har stor oppslutning og har allerede over 260.000 støttespillere. I California er det stiftet et politisk parti, California National Party, som arbeider for en folkeavstemning om uavhengighet fra USA i 2020. I California har de en lov som sikrer rett til en folkeavstemning hvis man samler inn minst 200.000 underskrifter. Detter regner California National Party å ha på plass i god tid før 2020. Siden USAs kongress har ratifisert FNs charter om folkets rett til selvbestemmelse så må USA høyst sannsynlig godta uavhengighetserklæringene dersom separatistene vinner avstemningene. Så Brexit kan ha vært den første dominobrikken som falt og utløste et skred av utmeldelser fra de store politiske organene, som har overregulert, overbeskattet og hersket over innbyggerne i lang tid.

Kilder:

http://www.express.co.uk/news/politics/685426/Frexit-what-is-French-exit-from-EU-France-referendum-Brexit-Marine-Le-Pen-National-Front

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_June_2016.png

https://www.rt.com/usa/348303-brexit-texit-texas-secession/

http://www.yescalifornia.org/

https://www.rt.com/op-edge/349437-texas-california-independence-texit-calexit/

Be the first to comment on "Brexit vant! Hva nå?"

Leave a comment